• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 02144129247-09122847548
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دانلود عمران و معماری

جزئيات دانلود

ارزيابي اهميت بهره گيري از روش هاي بهينه در طراحي شبکه هاي توزيع آب شهري ارزيابي اهميت بهره گيري از روش هاي بهينه در طراحي شبکه هاي توزيع آب شهري

ارزيابي اهميت بهره گيري از روش هاي بهينه
در طراحي شبکه هاي توزيع آب شهري
مير عمادموسوي دانشجوي کارشناسي ارشد سازه هاي هيدروليکي، دانشگاه علم و صنعت ايران ١
ساينا فريد مرندي دانشجوي کارشناسي مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران
آرش کنعاني دانشجوي کارشناسي مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران ٢
نسيم صباح فر دانشجوي کارشناسي دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران
چکيده
بهره گ يري از روش ها ي به ينه در طراح ي شبکه ه اي توز يع آب شهر ي در کشور ما هنوز کاملا نو و برا ي صنعت عموما ناشنا خته است . ش ايد
يکي از علل اصل ي اين امر نبود ارزيابي جامعی در تعیین ميزان صرفه جويي ممکن در هزينه هاي سرسام آور ساخت اين شبکه هادر صورت
بهره گ يري از روش طراح ي به ينه در مقا يسه با روشها ي سنت ي طراح ي است . ب ايد پذ يرفت که اگر صنعت يا حداقل کارفرما يان صنعت بدانند ک ه
در صورت به کارگ يري اين روشها، گذشته از آنکه طراح ي، تناسب و کارا يي بيشتري دارد، مبالغ هنگفت ي از هز ينه پروژه صرفه جو يي خواهد شد،
بسيار بيش از ا ين به اين مقوله اهتمام ورزند. در اين مقاله با بررسي نسبتا جامع شبکه هاي آبرساني شهري اجرا شده در نقاط مختلف کشور و
مقايسه هز ينه آنها با هز ينه همان شبکه ها وقتي به صورت به ينه طراح ي شده ا ند، نشان داده م ي شود که چگونه با استفاده از روشها ي به ينه در
طراحي، هزينه ها کاهش قابل توجه ي خواهند يافت. در نها يت نيز با تعم يم اين نت يجه به کل شبکه ها ي اجرا شده در کشور، برآورد ي از صرف ه
جويي سالانه ناشي از بهره گيري از روشهاي بهينه طراحي شبکه هاي آبرساني شهري در کشور صورت مي پذيرد.
واژه های کليدی : طراحی بهينه، شبکه آبرسانی، صرفه حويی

اندازه فایل: 260.37 KB

جهت دانلود فایل ها لطفاً عضو سایت گردیده و سپس از طریق منوی ورود کاربران وارد سایت شوید.

تماس با پشتیبانی

سایت دانلود مهندسی عمران و معماری

تلفن:   02144129247

همراه: 09122847548

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بیشترین دانلود ها

دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان

کانال تلگرام ما

کانال تلگرام عمران، معماری و صنعت ساختمان

فیلم های دکوراسیون و طراحی داخلی

ورود به کانال تلگرام

موضوعات دانلود

جزوات درسی و گزارش کارآموزی