دانلود عمران و معماری آرشا
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مشخصات دانلود

نشریه 385 - دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی


جهت دانلود فایل ها لطفاً عضو سایت گردیده و سپس از طریق منوی ورود کاربران وارد سایت شوید.

حجم فایل:3.02 MB

دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای
سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی
معاونت امور فنی
دفتر امور فنی، تدوین معیارها
و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
http://tec.mporg.ir
نشریه شماره 385
بازگشت به صفحه اصلی دانلود عمران و معماری آرشا
مسیر سایت : نشریات و قوانین نشریه 385 - دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی